tarieven

 

Onze praktijk is geconventioneerd waardoor onze prijzen werden vastgelegd door het RIZIV.

 

Bilan

Bilan is de testing, het opmaken van een logopedisch dossier.

Dit omvat een intakegesprek, testafnames, verslagen naar de verschillende instanties (NKO-arts, CLB, ...) en de aanvraag voor terugbetaling bij uw mutualiteit.

 

Logopedische revalidatie

Voor de meeste stoornissen is er terugbetaling mogelijk vanuit het ziekenfonds; zowel voor het bilan als voor de eigenlijke logopediesessies.

Doordat wij via het systeem van derde betalers werken, hoeft u enkel de opleg te betalen, nl. € 5.50 voor een sessie van een half uur. (Of € 2 per half uur indien u recht heeft op verhoogde tegemoetkoming.)

€ 11 voor een sessie van een uur

 

Bovendien zorgen de ziekenfondsen voor een tegemoetkoming vanuit de aanvullende verzekering wanneer u of uw kind niet in aanmerking komt voor de gewone terugbetaling. Deze tegemoetkoming verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Voor therapieën op verplaatsing wordt een kleine bijdrage voor vervoerskosten gerekend.

 

Contacteer ons gerust voor meer informatie.

 

Groepspraktijk Solide   |   Ellestraat 195 - Zwevegem   |   0473 46 88 86   |   elke@groepspraktijksolide.be