werkwijze

 

Op eigen initiatief of na doorverwijzing neemt u contact met ons op. Tijdens een eerste afspraak vindt een intakegesprek plaats waarbij we u op de hoogte brengen van de praktische werking, de inhoud van het onderzoek, de honoraria en de mogelijke terugbetaling.

 

Daarna gaat het diagnostisch onderzoek door waarbij we de aard en de ernst van het probleem nagaan.

Op basis van deze resultaten wordt een individueel behandelingsplan opgesteld, aangepast aan de noden en behoeften van de patiënt.

 

Tijdens de behandeling overleggen wij, na toelating van de patiënt of ouders, met school, CLB of andere betrokken disciplines (bijvoorbeeld arts, kinesist, orthodontist, ...)

Wij zijn allen geconventioneerde logopedistes, wat inhoudt dat wij de tarieven hanteren die wettelijk vastgelegd zijn door het Riziv.

 

De therapie kan doorgaan in de praktijk of op verplaatsing (op school, aan huis, in het rusthuis of dagverblijf, ....)

De frequentie en de totale duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst van het probleem.

Groepspraktijk Solide   |   Ellestraat 195 - Zwevegem   |   0473 46 88 86   |   elke@groepspraktijksolide.be