doelgroepen & stoornissen

 

U kunt bij ons terecht voor advies, testing, behandeling en follow-up bij kinderen, jongeren en volwassenen met :

 

 

 

 

 

 

 • articulatiestoornissen

  Hierbij worden spraakklanken niet of verkeerd uitgesproken. Vaak gaat het om lispelen, problemen met de /r/ of /s/. Het kan voorkomen bij zowel kinderen als volwassenen.

 • taalstoornissen

  Bij sommige kinderen verloopt de taalontwikkeling vertraagd of gestoord. Het kan gaan om problemen met woordenschat, verbuigingen en vervoegingen, zinsbouw of taalgebruik.

 • leesproblemen

  Zowel het technisch lezen (koppelen van de juiste klanken aan de letters) als het begrijpend lezen kunnen moeizaam verlopen; men kan foutief lezen, te traag lezen, moeilijk begrijpen wat er staat, met de verkeerde intonatie lezen,...  Een leesprobleem kan leiden tot mindere resultaten bij andere vakken: de opdracht wordt moeilijk of heel traag ontcijferd, het studeren van teksten gaat moeizaam... Bij deze personen horen we vaak dat ze niet graag lezen, ze zijn hun motivatie om te oefenen verloren. Vaak zorgt het oefenen thuis dan voor frustraties en discussies.

 • spellingsproblemen

  Men kan moeite hebben met koppelen van de letters aan de klanken (bv. guir ipv geur), het onthouden en toepassen van spellingsregels (bv. muuren ipv muren), werkwoordspelling (bv. Ik wordt ipv Ik word.). Zowel kinderen, adolescenten als volwassenen kunnen deze problemen ondervinden.

 • rekenproblemen

  Deze problemen kunnen zich bij ieder onderdeel van  het rekenen voordoen: bij hoofdrekenen (+-x:), rekentaal (bewoordingen als 'meer dan, quotiënt, verschil,...'), toepassingen, metend rekenen, automatiseren van de tafels,...

 • afwijkend mondgedrag

  Afwijkend mondgedrag (bv. duimzuigen, mondademen, verkeerd slikken) leidt tot articulatiestoornissen of gebitsafwijkingen.

 • stotteren en broddelen

  Stotteren is het ongewild en ongecontroleerd doorbreken van woorden. Daarbij treden zowel uitwendige verschijnselen (herhalingen, verlengingen en blokkades) als inwendige verschijnselen op (schaamte, angst, vermijden van woorden of situaties…).

 • afasie

  Dit is een verworven taalstoornis als gevolg van een hersenletsel. Er kunnen problemen optreden met het uiten en begrijpen van gesproken en geschreven taal. Patiënten kunnen woorden niet vinden, gebruiken andere woorden dan wat ze bedoelen, begrijpen niet (goed) wat anderen zeggen…

 • dysartrie

  Hier gaat het om een motorische stoornis: zwakte, incoördinatie of verlamming van de spraakspieren, dit is een aandoening van het zenuwstelsel. Dit kan ondermeer voorkomen bij een beroerte, ALS, Parkinson,…

Groepspraktijk Solide   |   Ellestraat 195 - Zwevegem   |   0473 46 88 86   |   elke@groepspraktijksolide.be